Contact

Verkoopmanager
Evert-Jan van de Haar

De op deze website weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld. Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze internetsite. Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.

VolkerWessels zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door VolkerWessels is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die VolkerWessels aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.

Deel II

Bouwnummer Woningtype Prijs Status
97 Type D Verkocht Verkocht
98 Type D Verkocht Verkocht
99 Type D Verkocht Verkocht
100 Type D Verkocht Verkocht
101 Type D Verkocht Verkocht
102 Type D Verkocht Verkocht
103 Type E Verkocht Verkocht
104 Type E Verkocht Verkocht
105 Type E Verkocht Verkocht